Zrušení odložené konference Pitná voda 2021, plánované na dny 3. až 6. května 2021 v hotelu Dvořák v Táboře

Již za tři měsíce jsme se měli setkat na 15. konferenci Pitná voda 2021 v Táboře. Jistě všichni sledujeme, jak se vyvíjí situace a jaké jsou pravděpodobné „kovidové“ trendy. Dnes již považujeme za nepravděpodobné, že bychom se mohli sejít v obvyklých počtech (260-290 lidí) v přednáškovém sále hotelu Dvořák v Táboře. Všichni jistě víte, že příprava konference je náročná a musí probíhat v dostatečném předstihu. Nemůžeme však riskovat, že připravenou akci bychom museli zrušit jen několik málo týdnů před jejím konáním.

 

Prakticky všichni potenciální účastníci, se kterými jsme byli v mezidobí v

kontaktu, se vyjádřili v tom smyslu, že by se chtěli sejít na konferenci v tradičním formátu, tj. s osobní účastí a vším, co k tomu patří. Proto nechceme konferenci dělat jako třídenní internetovou on-line akci.

 

Protože jsme již strávili mnoho času nad přípravou opět velmi zajímavého programu a jistě všichni chceme, aby byly příspěvky v programu vhodnou formou publikovány, hledáme způsob, jak to udělat. Během několika příštích dnů přineseme další informace, jak budeme postupovat.


Kontakty

W&ET Team
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

Telefon: +420 603 440 922
E-mail: petr.dolejs(a)wet-team.cz

Písecká 2
370 11 České Budějovice
CZECH REPUBLIC