15. konference Pitná voda 2020-2021

S radostí oznamujeme, že již téměř 80 % autorů přednášek v programu konference se vyjádřilo k našemu návrhu, že (při nemožnosti konat konferenci v klasickém formátu) chceme vydat elektronický sborník přednášek z konference ve formě komentovaných prezentací. Ještě více potěšující je, že všichni tito autoři (100 %) odpověděli kladně a přednášky pro tento sborník připraví. Věříme, že do konce dubna budeme moci elektronický sborník přednášek vydat a nabídnout všem, kdo se jednak předem na konferenci přihlásili a také dalším zájemcům, kteří mají o problematiku pitné vody zájem. Sborník bude na SD kartě, bude mít ISBN a bude rozeslán všem veřejným knihovnám, kterým rozesíláme vždy automaticky povinné výtisky klasických papírových sborníků.

 

Aktuální program konference Pitná voda 2020-21 je ke stažení zde.

 

Abych si sám na sobě poprvé vyzkoušel, jak takovou prezentaci udělat a jak by mohla vypadat, vytvořil jsem komentovanou prezentaci s „návodem“ a také zdůvodněním, proč postupujme touto formou a nechceme organizovat internetovou konferenci.

 

Příprava komentovaných prezentací z 15. konference Pitná voda 2020-2021 (video Youtube.com)

 

Takže se již teď těšíme v Táboře naviděnou na příští konferenci, až se koronavirus přežene. Zatím jednáme s kolegy na Slovensku, zda to bude již v roce 2022 nebo až 2023, abychom dodrželi střídání s konáním konference Pitná voda na Slovensku.

Tábor


Kontakty

W&ET Team
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

Telefon: +420 603 440 922
E-mail: petr.dolejs(a)wet-team.cz

Písecká 2
370 11 České Budějovice
CZECH REPUBLIC