Vítejte

Vítejte na svých nových webových stránkách. Více informací o Vámi zvoleném tarifu naleznete na administračním portálu.

Aktuální dodatek k programu konference Pitná voda 2016

Ve středu, 25.5. po skončení přednášek a v návaznosti na jednání komise SOVAK (přibližně od 17:00) pořádáme diskusní fórum s názvem: "Naše vodárenství má problémy, aneb nalijme si čisté vody a vína."

Cílem je otevřená a nepředpojatá debata o všem, co nás zajímá a k čemu se chceme vyjádřit.

Pitná voda 2016 - Tábor (aktualizované informace)

Konference Pitná voda 2016 v Táboře se bude konat od 23. do 26. května 2016. Bude zahájena v pondělí večer tradiční panelovou diskusí a skončí ve čtvrtek v poledne.

  • Přihláška na konferenci Word  pdf. 
  • Informace o ubytování Word  pdf.

 

Finální verze programu konference je zde.


Kritická infrastruktura - pitná voda

Problematika kritické infrastruktury (např. zásobování energií, vodou) se v současné době stále více skloňuje na všech úrovních řízení měst a obcí. Zajímají se o ni také čím dál více občané naší země.

V letech 2010 až 2014 jsme se podíleli na vzniku metodik sloužících pro oblast pitné vody a vody pro hašení požárů. Název projektu byl "POSUZOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRVKŮ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY - PITNÁ VODA".

Hlavním úkolem grantu Ministerstva vnitra ČR bylo posílení povědomí a rozšíření odborných podkladů v této oblasti pro tvorbu krizových plánů. Cílem projektu bylo hodnocení rizika kritických infrastruktur s ohledem na jejich vzájemnou provázanost, která se projevuje synergickými účinky a domino efekty. Další částí strategického cíle byl návrh obecného postupu na snížení rizika výrazného omezení až vyřazení systému veřejných vodovodů v oblasti náhradního a nouzového zásobování vodou (NZV), ať už při živelních pohromách nebo rozsáhlých výpadcích a haváriích na zdrojích pitných vod a distribučních sítích pitných vod.

V roce 2015 došlo k úspěšné certifikaci vydaných metodik Ministerstvem vnitra ČR a tudíž k úspěšnému zakončení celého projektu. K tomu byly vydány tyto certifikáty. Jsme rádi, že jsme mohli našimi znalostmi a zkušenostmi přispět řešení tohoto významného projektu.

Články o konferenci Pitná voda 2014 v Táboře

Články o konfereci v Táboře 2014 si můžete stáhnout na následujících odkazech: Vodní hospodářství str.31 a str.32, SOVAK str.14 a str.15

Publikováno v časopisu SOVAK, č. 11/2014 - otevřete z odkazu nahoře

Kontakty

W&ET Team
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

Telefon: +420 603 440 922
E-mail: petr.dolejs(a)wet-team.cz

Písecká 2
370 11 České Budějovice
CZECH REPUBLIC