Vodní hospodářství 5/2020 - aktuální příspěvek

Článek z časopisu Vodní hospodářství, 5/2020 s názvem "ÚV Bedřichov se stává evropskou referencí výborné úrovně našeho vodárenství" si můžete stáhnout ZDE ve formátu *.pdf.


Konference PITNÁ VODA 2020

Termín konference "Pitná voda 2020"

od 30. listopadu do 3. prosince 2020.


Předpokládáme, že obsah se nezmění a všichni přednášející budou moci v novém termínu
konference do Tábora přijet.

Těšíme se, že se se všemi ve zdraví uvidíme v krásném městě na břehu historické vodárenské nádrže
Jordán (1492) v hotelu na ostrohu nad řekou Lužnicí.

 

K dispozici už je i kompletní program konference, ve kterém byl aktualizován termín konference a upraveny některé sekce přednášek.

Ke stažení ve formátu *.pdf - zde. (aktualizováno 1.6. 2020)

Přihláška na konferenci ve formátu *.doc je ke stažení - zde. (aktualizováno 26.6.2020)

 


 

V souvislosti s přípravou konference Pitná voda 2020 si Vás dovolujeme upozornít na starší rozhovor s doc. Ing. Petrem Dolejšem, CSc. v časopisu Vodní hospodářství 9/2019 o připravovaném 15. ročníku této konference (zde)   Byli jsme u toho ... Seminář Voda pro 3. tisíciletí v Senátu PČR (SOVAK 12/2019)

Wanner J.: Seminář Voda pro 3. tisíciletí v Senátu PČR. Sovak č.12, 2019, s. 16-18.


Rozhovor o konferenci Pitná voda v Táboře 2020

Rozhovor s doc. Ing. Petrem Dolejšem, CSc. v časopisu Vodní hospodářství 9/2019 o 15. ročníku konferencie Pitná voda v Táboře, která nás čeká v příštím roce, si můžete stáhnout na tomto odkazu


Konference SOVAK "Provoz vodovodů a kanalizací 2018"

Dostalo se nám cti být pozváni k přednášce na konferenci SOVAK "Provoz vodovodů a kanalizací 2018" v Brně. ZDE je program konference.


Článek v časopise Vodohospodársky spravodajca o konferenci v Táboře 2018

O Táborské konferenci vyšel článek ve Vodohospodárskom spravodajci 9-10/2018, jkterý si můžete přečíst zde


Článek v časopise Vodním hospodářství - Jak přenášet do praxe inovace procesů úpravy vody?

Zde si můžete stáhnout článek doc. Dolejše z časopisu Vodní Hospodářství 5/2018 s názvem "Jak přenášet do praxe inovace procesů úpravy vody?".

 

Jak získáváme odborné informace pro naši práci?

Naším cílem je vždy poskytovat služby na nejvyšší úrovni. Takové cíle má jistě mnoho firem. Abychom tohoto cíle dosáhli a zaručili jsme, že naše konzultační či výzkumné práce budou opravdu odpovídat současné úrovni stavu vědy a techniky ve světě, jsme (vedle členství v několika mezinárodních odborných asociacích) mj. již 25 let členy Americké vodárenské asociace (AWWA), která vydává pro své členy jeden z nejkvalitnějších vodárenských časopisů.

 

 

 

 

Jsme také již 20 let předplatiteli výzkumných výsledků Water Research Foundation – WRF (dříve American Water Works Association Research foundation – AWWARF). Za dobu padesáti let existence WRF bylo celkem publikováno 1500 výzkumných studií, jejichž celková hodnota dosáhla více než 500 mil. USD (na výzkum v těchto studiích obsažený tedy bylo vynaloženo asi 12,5 mld. Kč). V této největší výzkumné vodárenské nadaci na světě jsme dokonce jedinými členy ze střední a východní Evropy. Přístup k výsledkům výzkumu této organizace nám zaručuje vždy ty nejnovější a zároveň i velmi komplexní poznatky v celé šíři vodárenského oboru. A naši zákazníci je díky tomu využívají zprostředkovaně v zakázkách, které nám zadávají.

 

JIŽ OD SAMÉHO ZALOŽENÍ NAŠÍ FIRMY SI UVĚDOMUJEME, ŽE BEZ KVALITNÍCH ODBORNÝCH INFORMACÍ A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ SE ŽÁDNÁ PROGRESIVNÍ FIRMA NEOBEJDE. KDO S NÁMI SPOLUPRACUJE, UDRŽÍ SE NA ŠPICI V NAŠEM OBORU – V TECHNOLOGII ÚPRAVY PITNÉ VODY.


Kritická infrastruktura - pitná voda

Problematika kritické infrastruktury (např. zásobování energií, vodou) se v současné době stále více skloňuje na všech úrovních řízení měst a obcí. Zajímají se o ni také čím dál více občané naší země.

V letech 2010 až 2014 jsme se podíleli na vzniku metodik sloužících pro oblast pitné vody a vody pro hašení požárů. Název projektu byl "POSUZOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRVKŮ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY - PITNÁ VODA".

Hlavním úkolem grantu Ministerstva vnitra ČR bylo posílení povědomí a rozšíření odborných podkladů v této oblasti pro tvorbu krizových plánů. Cílem projektu bylo hodnocení rizika kritických infrastruktur s ohledem na jejich vzájemnou provázanost, která se projevuje synergickými účinky a domino efekty. Další částí strategického cíle byl návrh obecného postupu na snížení rizika výrazného omezení až vyřazení systému veřejných vodovodů v oblasti náhradního a nouzového zásobování vodou (NZV), ať už při živelních pohromách nebo rozsáhlých výpadcích a haváriích na zdrojích pitných vod a distribučních sítích pitných vod.

V roce 2015 došlo k úspěšné certifikaci vydaných metodik Ministerstvem vnitra ČR a tudíž k úspěšnému zakončení celého projektu. K tomu byly vydány tyto certifikáty. Jsme rádi, že jsme mohli našimi znalostmi a zkušenostmi přispět řešení tohoto významného projektu.

Kontakty

W&ET Team
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

Telefon: +420 603 440 922
E-mail: petr.dolejs(a)wet-team.cz

Písecká 2
370 11 České Budějovice
CZECH REPUBLIC