15. konference Pitná voda 2020-2021 !Elektronický sborník konference je venku!

Elektronický sborník namluvených přednášek z konference Pitná voda 2020-2021 je již nahrán na SD karty a připraven k expedici.

Přednášky jsou na SD kartě řazeny podle tematických okruhů tak, jak byly uvedeny v původním programu konference.

 

Cena elektronického sborníku je 1000 Kč (bez DPH) a je včetně poštovného a balného.

 

Nabídku si můžete stáhnout ZDE

 

Zájemce prosím, aby se ozvali s objednávkou na mailovou adresu petr.dolejs@wet-team.cz.

 

Přeji všem krásné léto a případně i příjemné poslouchání přednášek z konference, která nemohla být "naživo".


15. konference Pitná voda 2020-2021

S radostí oznamujeme, že již téměř 80 % autorů přednášek v programu konference se vyjádřilo k našemu návrhu, že (při nemožnosti konat konferenci v klasickém formátu) chceme vydat elektronický sborník přednášek z konference ve formě komentovaných prezentací. Ještě více potěšující je, že všichni tito autoři (100 %) odpověděli kladně a přednášky pro tento sborník připraví. Věříme, že do konce dubna budeme moci elektronický sborník přednášek vydat a nabídnout všem, kdo se jednak předem na konferenci přihlásili a také dalším zájemcům, kteří mají o problematiku pitné vody zájem. Sborník bude na SD kartě, bude mít ISBN a bude rozeslán všem veřejným knihovnám, kterým rozesíláme vždy automaticky povinné výtisky klasických papírových sborníků.

 

Aktuální program konference Pitná voda 2020-21 je ke stažení zde.

 

Abych si sám na sobě poprvé vyzkoušel, jak takovou prezentaci udělat a jak by mohla vypadat, vytvořil jsem komentovanou prezentaci s „návodem“ a také zdůvodněním, proč postupujme touto formou a nechceme organizovat internetovou konferenci.

 

Příprava komentovaných prezentací z 15. konference Pitná voda 2020-2021 (video Youtube.com)

 

Takže se již teď těšíme v Táboře naviděnou na příští konferenci, až se koronavirus přežene. Zatím jednáme s kolegy na Slovensku, zda to bude již v roce 2022 nebo až 2023, abychom dodrželi střídání s konáním konference Pitná voda na Slovensku.

Tábor


Zrušení odložené konference Pitná voda 2021, plánované na dny 3. až 6. května 2021 v hotelu Dvořák v Táboře

Již za tři měsíce jsme se měli setkat na 15. konferenci Pitná voda 2021 v Táboře. Jistě všichni sledujeme, jak se vyvíjí situace a jaké jsou pravděpodobné „kovidové“ trendy. Dnes již považujeme za nepravděpodobné, že bychom se mohli sejít v obvyklých počtech (260-290 lidí) v přednáškovém sále hotelu Dvořák v Táboře. Všichni jistě víte, že příprava konference je náročná a musí probíhat v dostatečném předstihu. Nemůžeme však riskovat, že připravenou akci bychom museli zrušit jen několik málo týdnů před jejím konáním.

 

Prakticky všichni potenciální účastníci, se kterými jsme byli v mezidobí v

kontaktu, se vyjádřili v tom smyslu, že by se chtěli sejít na konferenci v tradičním formátu, tj. s osobní účastí a vším, co k tomu patří. Proto nechceme konferenci dělat jako třídenní internetovou on-line akci.

 

Protože jsme již strávili mnoho času nad přípravou opět velmi zajímavého programu a jistě všichni chceme, aby byly příspěvky v programu vhodnou formou publikovány, hledáme způsob, jak to udělat. Během několika příštích dnů přineseme další informace, jak budeme postupovat.


Vzpomínka na Ing. Janku Buchlovičovou

Teď už jsou to dva týdny, kdy nás (kteří jsme ještě pořád tady na zemi) dne 3. 11. 2020 opustila výborná  kamarádka, vynikající organizátorka a vodárenská profesionálka tělem i duší Ing. Janka Buchlovičová.

Pořád se s tím není lehké smířit a napsat k této smutné události alespoň krátkou vzpomínku.

Janka absolvovala katedru technologie vody a prostředí VŠCHT Praha v roce 1983. Jsme tedy s několikaletým odstupem vlastně spolužáci. Už od začátku devadesátých let byla výraznou osobností ve firmě Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., kde se postupně ukazovaly její úžasné organizační schopnosti. Stala se z ní krok za krokem naprosto jednoznačně hlavní organizátorka vodárenského konferenčního života na Slovensku.

Když v roce 2012 založila vlastní firmu VodaTim s.r.o., doslova rozkvetla osobně i pracovně do podoby, kterou jsem osobně velmi obdivoval. A to ne proto, že jsme vlastně vytvořili neformální a kolegiální organizační partnerství při organizování odborných vodárenských akcí. Už i název její vlastní firmy byl předurčením pro výbornou profesní spolupráci. Janka se např. hned stala členkou přípravného výboru konferencí Pitná voda v Táboře a dohodli jsme střídání těchto největších vodárenských akcí v Česku a na Slovensku. Vždy jeden rok Trenčianské Teplice, další rok Tábor. Vzájemně jsme si pomáhali a tento organizační tandem byl pro nás velikou vzpruhou.

Musím ale dodat, že Janka toho stihla mnohem víc a vůbec nechápu, jak to dělala, že toho tolik zvládala. Do poslední chvíle jsem ji za to obdivoval a to i v době, kdy zápolila s vleklou nemocí. Její energie se mi jevila nevyčerpatelná.

Když jsme kvůli organizačním důvodům před pár roky ukončovali činnost ČSAVE (Československé asociace vodárenských expertů) a spojili se s CzWA (The Czech Water Association), Janka se chopila iniciativy a doslova ze země „vydupala“ založení Slovenské asociace vodárenských expertů a stala se po zásluze její předsedkyní. Kdo si dovede představit, kolik je za podobnými aktivitami práce, musí společně se mnou smeknout před tím, co všechno dokázala. A to při tom, že všechno toto dělala bez zázemí velké firmy či státního rozpočtu.

Odchod Janky je nenahraditelnou škodou pro slovenské i české vodárenství. Je na nás, abychom se pokusili pokračovat v tom, co všechno Janka zastala, když nás tu teď nechala samotné. Ať to může znít jakkoli nadneseně, Janka dokázala využít pro dobro lidí kolem pitné vody svých vynikajících organizačních schopností a zásadní měrou se podílela na tom, abychom pozitivně využívali toho, že je nás dohromady vlastně pořád 15 milionů, kteří si rozumíme a nepotřebujeme k tomu překladatele.

Příklad Janky jako neúnavného, odborně zdatného a úspěšného člověka a vždy pozitivní osobnosti je vzorem pro nás všechny. Krásné vzpomínky tady s námi zůstanou a ke společným zážitkům, plným legrace a dobré pohody, se budeme moc rádi pořád vracet …

 

Petr Dolejš

 


Vodní hospodářství 5/2020 - aktuální příspěvek

Článek z časopisu Vodní hospodářství, 5/2020 s názvem "ÚV Bedřichov se stává evropskou referencí výborné úrovně našeho vodárenství" si můžete stáhnout ZDE ve formátu *.pdf.


Rozhovor

V souvislosti s přípravou konference Pitná voda 2020 si Vás dovolujeme upozornít na starší rozhovor s doc. Ing. Petrem Dolejšem, CSc. v časopisu Vodní hospodářství 9/2019 o připravovaném 15. ročníku této konference (zde)   Byli jsme u toho ... Seminář Voda pro 3. tisíciletí v Senátu PČR (SOVAK 12/2019)

Wanner J.: Seminář Voda pro 3. tisíciletí v Senátu PČR. Sovak č.12, 2019, s. 16-18.


Rozhovor o konferenci Pitná voda v Táboře 2020

Rozhovor s doc. Ing. Petrem Dolejšem, CSc. v časopisu Vodní hospodářství 9/2019 o 15. ročníku konferencie Pitná voda v Táboře, která nás čeká v příštím roce, si můžete stáhnout na tomto odkazu


Konference SOVAK "Provoz vodovodů a kanalizací 2018"

Dostalo se nám cti být pozváni k přednášce na konferenci SOVAK "Provoz vodovodů a kanalizací 2018" v Brně. ZDE je program konference.


Článek v časopise Vodohospodársky spravodajca o konferenci v Táboře 2018

O Táborské konferenci vyšel článek ve Vodohospodárskom spravodajci 9-10/2018, jkterý si můžete přečíst zde


  1 / 2   následující stránka
Kontakty

W&ET Team
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

Telefon: +420 603 440 922
E-mail: petr.dolejs(a)wet-team.cz

Písecká 2
370 11 České Budějovice
CZECH REPUBLIC