Sborník konference Pitná voda 2010

 1. ZDROJE VODY PRO VODÁRENSKÉ VYUŽITÍ - JE A BUDE JICH DOSTATEK? 

  RNDr. Pavel Punčochář, CSc.

 2. OBNOVA - ZÁKLADNÍ PRINCIP VODÁRENSTVÍ 

  RNDr. Miroslav Vykydal

 3. METODIKA HLEDÁNÍ A HODNOCENÍ ALTERNATIV TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ ÚPRAVY VODY – ANEB JAK DĚLAT DOBŘE PŘEDPROJEKTOVOU PŘÍPRAVU 

  doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

 4. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU V ČR V ROCE 2008 

  Ing. Miloslava Melounová

 5. ZKUŠENOSTI Z IMPLEMENTACE SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY PODLE NORMY ČSN EN ISO9001 VE VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI 

  doc. Ing. Milan Látal, CSc., Ing. Josef Filla

 6. PROČ VODA S CHLOREM, PROČ VODA BEZ CHLORU? MUDr. František Kožíšek, CSc.

 7. VÝHODY A NEVÝHODY ZBYTKOVÉHO CHLORU Z HLEDISKA MIKROBIOLOGICKÉHO 

  RNDr. Jaroslav Šašek

 8. VÝHODY A NEVÝHODY ZBYTKOVÉHO CHLORU Z HLEDISKA CHEMICKÉHO 

  MUDr. Hana Jeligová, MUDr. František Kožíšek, CSc.

 9. DESETILETÁ ZKUŠENOST S PROVOZEM VODOVODU PŘELOUČ ZDRAVOTNĚ ZABEZPEČENÝM UV ZÁŘENÍM 

  Stanislav Hampl

 10. UVOLŇOVÁNÍ KOVŮ A DALŠÍCH PRVKŮ PŘI POUŽÍVÁNÍ VARNÝCH KONVIC 

  Ing. Vladimíra Němcová, Ing. Jana Kantorová, MUDr. František Kožíšek, CSc.

 11. přednáška pozvaného přednášejícího: JEDNOBUNĚČNÍ PARAZITI V PITNÝCH VODÁCH - METODY JEJICH DETEKCE 

  doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

 12. ROLE VODNÍCH BEZOBRATLÝCH PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ OOCYST KRYPTOSPORIDIÍ Z VODY 

  doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc., doc. Ing. Martin Kváč, PhD., RNDr. Dana Květoňová, RNDr. Bohumil Sak, PhD., Bc. Petra Brůčková, Bc. Jitka Kociánová, Bc. Kamila Ryvolová, Bc. Lenka Rousková

 13. SOUČASNÉ TRENDY V PRŮKAZU ZDROJE NÁKAZY - PANELÁKOVÉ A LÁZEŇSKÉ LEGIONELÓZY 

  RNDr. Vladimír Drašar, Massimo Mentasti, PhD., Chantal Palepou, Ing. Radomír Polcar, Hana Buchtová

 14. ROVNOVÁŽNÉ KONCENTRACE VÁPNÍKU A HOŘČÍKU VE VODĚ PŘI KONTAKTU S KALCITEM NEBO DOLOMITEM 

  prof. Ing. Václav Janda, CSc., Ing. Marek Šváb, PhD., doc. Ing. Ondra Šráček, MSc, PhD.

 15. MODELOVÉ OVĚŘENÍ NOVÉHO FILTRAČNÍHO MATERIÁLU FILTRALITE VE DVOUVRSTVÝCH FILTRECH 

  doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., Ing. Klára Štrausová, Ph.D., Ing. Pavel Dobiáš  

 16. POZNATKY Z NAVRHOVÁNÍ A PROJEKTOVÁNÍ FLOTACE NA ÚPRAVNÁCH VODY 

  Ing. Josef Drbohlav

 17. FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY 

  Ing. Klára Štrausová, Ph.D., doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 

 18. OPERATION WITH CERAMIC MEMBRANE FILTRATION SYSTEM FOR DWTP IN JAPAN (Použití keramických mikrofiltračních membrán pro úpravu pitné vody v Japonsku) 

  Koji Hattori P.E.jp 

 19. VYUŽITÍ NANOFILTRACE A ULTRAFILTRACE K ÚPRAVĚ VODY NA VODU PITNOU 

  Ing. Zuzana Honzajková, Ing. Eva Podholová, Ing. Tomáš Patočka, Ing. Martin Podhola

 20. VYUŽITÍ MEMBRÁNOVÉ MIKROFILTRACE PRO PŘÍPRAVU PITNÉ VODY 

  Ing. Bohumil Špinar, CSc. 

 21. přednáška pozvaného přednášejícího: FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÁ PODSTATA ELEKTROLYTICKÉ PŘÍPRAVY DESINFEKČNÍCH ČINIDEL 

  doc. Ing. Vladimír Mejta, CSc., prof. Ing. Václav Janda, CSc., Ing. Ladislav Bartoš, PhD.

 22. VLIV CELKOVÉ MINERALIZACE VODY NA VHODNOST POUŽITÍ RŮZNÝCH TYPŮ KOAGULANTŮ 

  Ing. Jana Leskovjanová, doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 

 23. KVALITNÍ PROJEKTOVÉ PODKLADY JAKO PRVOTNÍ A VÝZNAMNÝ ČLÁNEK ÚSPĚŠNOSTI REALIZOVANÉHO PROJEKTU 

  Ing. Pavel Adler, CSc. 

 24. MODERNÍ PŘÍSTUPY V PŘEDÚPRAVĚ PITNÝCH A PROCESNÍCH VOD 

  Mgr. Jan Runštuk, Ing. Pavel Konečný 

 25. PROBLEMATIKA ARSENU V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE 

  Ing. Ivana Pomykačová, MUDr. František Kožíšek, CSc., Ing. Daniel Weyessa Gari, PhD., Ing. Vladimíra Němcová, RNDr. Ludmila Nešpůrková, CSc. 

 26. VYUŽITÍ NANOSORBENTŮ NA BÁZI MnO2 PRO ODSTRAŇOVÁNÍ As(V) Z VOD 

  doc. Ing. Nina Strnadová, CSc., Mgr. Dong Nguyen Thanh, Mgr. Sang Nguyen Thi Minh, Ing. Pavel Ulbrich, Ph.D., Mgr. Mandeep Singh

 27. POROVNANIE ÚČINNOSTI SORPČNÝCH MATERIÁLOV PRI ODSTRAŇOVANÍ ARZÉNU Z VODY 

  doc. Ing. Ján Ilavský, PhD., doc. Ing. Danka Barloková, PhD.

 28. PROBLEMATIKA ODSTRAŇOVÁNÍ URANU Z PITNÝCH VOD 

  Ing. Lucie Černá, dipl.tech. Karel Kohn

 29. PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI S ODSTRAŇOVÁNÍM TRIAZINOVÝCH HERBICIDŮ NA GAU 

  Ing. Pavel Král, Ph.D.

 30. VLIV OZONIZACE NA MNOŽSTVÍ PESTICIDNÍCH LÁTEK V UPRAVENÉ VODĚ Z ÚV ŽELIVKA 

  Ing. Lenka Vavrušková, Ing. Miloslav Dryml, Ing. Petra Báťková

 31. ODSTRÁNENIE POLYCYKLICKÝCH AROMATICKÝCH UHL'OVODÍKOV Z PITNEJ VODY V MURÁNSKOM SKUPINOVOM VODOVODE Ing. Nataša Riganová, Ing. Rudolf Kočiško, Ing. Jaroslav Kopecký, CSc.

 32. ZKUŠENOSTI S ODSTRAŇOVÁNÍM URANU Z PITNÉ VODY Z MALÝCH ZDROJŮ NA LOUNSKU 

  Ing. Ota Stehno, Ing. Jana Michalová, Ing. Karel Blažek

 33. přednáška pozvaného přednášejícího: KUDY SE UBÍRÁ ANALYTIKA PITNÉ VODY? 

  MUDr. František Kožíšek, CSc.

 34. POKROKY V CHROMATOGRAFII A JEJICH VYUŽITÍ PŘI ANALÝZE VOD 

  doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc.

 35. NORMY PRO ANALÝZU VODY A PRO CHEMIKÁLIE POUŽÍVANÉ K ÚPRAVĚ VODY 

  Ing. Lenka Fremrová

 36. POZNATKY ZE ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV SOUŠ 

  Ing. Ladislav Švec, MBA, Ladislav Rainiš, Ing. Soňa Beyblová

 37. SEPARAČNÍ ÚČINNOST REKONSTRUOVANÝCH FILTRŮ NA ÚV SOUŠ 

  doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., Ing. Klára Štrausová, Ph.D.

 38. VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV LEDNICE PO REKONSTRUKCI 

  doc. Ing. Milan Látal, CSc.

 39. PŘEHLED A ZHODNOCENÍ PROVOZNÍCH VÝSLEDKŮ PO REKONSTRUKCI ÚV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 

  Jiří Růžička, Ing. Michaela Polidarová

 40. ODSTRAŇOVANIE Fe A Mn V ÚV KÚTY – POLOPREVÁDZKOVÉ EXPERIMENTY 

  doc. Ing. Danka Barloková, PhD., doc. Ing. Ján Ilavský, PhD.

 41. IDENTIFIKÁCIA A KVANTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTIEV A HODNOTENIE RIZÍK V SKV HRIŇOVÁ-LUČENEC-FIL'AKOVO 

  Ing. Karol Munka, PhD., Ing. Monika Karácsonyová, PhD., Ing. Margita Slovinská, RNDr. Miloslava Prokšová, PhD., RNDr. Lívia Tóthová, PhD., Ing. Ján Ďurica, Ing. Juraj Hazlinger, Ing. Jozef Ivanič, Ing. Ondrej Trebula, Ing. Ladislav Solkový

 42. MINIMALIZACE RIZIK PŘI PROVOZU AKUMULACÍ S PITNOU VODOU 

  doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., Ing. Jana Hubáčková, CSc., doc. Ing. Iva Čiháková, CSc., Jaroslav Říha

 43. OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ VYČIŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY 

  Mgr. Michaela Šrámková, prof. Ing. JiŘí Wanner, DrSc.

 44. BETON VE STAVBÁCH PRO VÝROBU A ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

  Ing. Richard Schejbal

 45. NÁDRŽ KLÍČAVA – VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ 

  RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.

 46. AKTUÁLNÍ PROBLÉMY A PERSPEKTIVA VÝROBY PITNÉ VODY Z VODNÍCH ZDROJŮ POVRCHOVÉ VODY V CENTRÁLNÍ ČÁSTI VYSOČINY 

  Ing. Jiří Novák, doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc., doc. Ing. Milan Látal, CSc., Ing. Luboš Mazel

 47. VÝSKUM ERÓZIE BREHOV V PRÍTOKOCH VODÁRENSKEJ NÁDRŽE HRIŇOVÁ 

  prof. Ing. Matúš Jakubis, PhD.

 48. VYUŽITIE INFORMATÍVNYCH METÓD NA PREDIKCIU ERÓZNEHO OHROZENIA BREHOV V PRÍTOKOCH VN HRIŇOVÁ 

  Ing. Mariana Jakubisová

 49. LIKVIDACE INVAZNÍCH ROSTLIN V POVODÍ KLÍČAVY 

  Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D., Ing. Václav Somol, CSc., RNDr. Jiří Brabec

 50. HODNOCENÍ KVALITY VODY PŘÍTOKŮ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE ŠVIHOV 

  doc. Ing. Nina Strnadová, CSc., Ing. Lucie Černá, prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., Ing. Martin Pečenka, Ph.D.

 51. INTEGROVANÝ VODOHOSPODÁŘSKÝ MANAGEMENT V POVODÍ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE ŠVIHOV 

  Ing. Jiří Holas, CSc., Ing. Markéta Hrnčírová , prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., Ing. Martin Pečenka, Ph.D.

 52. VLIV ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH VODNÍHO ZDROJE KÁRANÝ NA KVALITU JÍMANÉ VODY

  Ing. Ladislav Herčík, Lenka Koudelová, RNDr. Renáta Kadlecová

 53. VÝSKYT JODU VE VODĚ HORNÍHO TOKU ŘEKY BLANICE 

  Mgr. Martin Šeda, Ing. Jaroslav Švehla, CSc., prof. Ing. Jan Trávníček, CSc., prof. Ing. Vlasta Kroupová, CSc.

Kontakty

W&ET Team
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

Telefon: +420 603 440 922
E-mail: petr.dolejs(a)wet-team.cz

Písecká 2
370 11 České Budějovice
CZECH REPUBLIC