15. konference Pitná voda 2020-2021 !Elektronický sborník konference je venku!

Elektronický sborník namluvených přednášek z konference Pitná voda 2020-2021 je již nahrán na SD karty a připraven k expedici.

Přednášky jsou na SD kartě řazeny podle tematických okruhů tak, jak byly uvedeny v původním programu konference.

 

Cena elektronického sborníku je 1000 Kč (bez DPH) a je včetně poštovného a balného.

 

Nabídku si můžete stáhnout ZDE

 

Zájemce prosím, aby se ozvali s objednávkou na mailovou adresu petr.dolejs@wet-team.cz.

 

Přeji všem krásné léto a případně i příjemné poslouchání přednášek z konference, která nemohla být "naživo".


15. konference Pitná voda 2020-2021

S radostí oznamujeme, že již téměř 80 % autorů přednášek v programu konference se vyjádřilo k našemu návrhu, že (při nemožnosti konat konferenci v klasickém formátu) chceme vydat elektronický sborník přednášek z konference ve formě komentovaných prezentací. Ještě více potěšující je, že všichni tito autoři (100 %) odpověděli kladně a přednášky pro tento sborník připraví. Věříme, že do konce dubna budeme moci elektronický sborník přednášek vydat a nabídnout všem, kdo se jednak předem na konferenci přihlásili a také dalším zájemcům, kteří mají o problematiku pitné vody zájem. Sborník bude na SD kartě, bude mít ISBN a bude rozeslán všem veřejným knihovnám, kterým rozesíláme vždy automaticky povinné výtisky klasických papírových sborníků.

 

Aktuální program konference Pitná voda 2020-21 je ke stažení zde.

 

Abych si sám na sobě poprvé vyzkoušel, jak takovou prezentaci udělat a jak by mohla vypadat, vytvořil jsem komentovanou prezentaci s „návodem“ a také zdůvodněním, proč postupujme touto formou a nechceme organizovat internetovou konferenci.

 

Příprava komentovaných prezentací z 15. konference Pitná voda 2020-2021 (video Youtube.com)

 

Takže se již teď těšíme v Táboře naviděnou na příští konferenci, až se koronavirus přežene. Zatím jednáme s kolegy na Slovensku, zda to bude již v roce 2022 nebo až 2023, abychom dodrželi střídání s konáním konference Pitná voda na Slovensku.

Tábor


Zrušení odložené konference Pitná voda 2021, plánované na dny 3. až 6. května 2021 v hotelu Dvořák v Táboře

Již za tři měsíce jsme se měli setkat na 15. konferenci Pitná voda 2021 v Táboře. Jistě všichni sledujeme, jak se vyvíjí situace a jaké jsou pravděpodobné „kovidové“ trendy. Dnes již považujeme za nepravděpodobné, že bychom se mohli sejít v obvyklých počtech (260-290 lidí) v přednáškovém sále hotelu Dvořák v Táboře. Všichni jistě víte, že příprava konference je náročná a musí probíhat v dostatečném předstihu. Nemůžeme však riskovat, že připravenou akci bychom museli zrušit jen několik málo týdnů před jejím konáním.

 

Prakticky všichni potenciální účastníci, se kterými jsme byli v mezidobí v

kontaktu, se vyjádřili v tom smyslu, že by se chtěli sejít na konferenci v tradičním formátu, tj. s osobní účastí a vším, co k tomu patří. Proto nechceme konferenci dělat jako třídenní internetovou on-line akci.

 

Protože jsme již strávili mnoho času nad přípravou opět velmi zajímavého programu a jistě všichni chceme, aby byly příspěvky v programu vhodnou formou publikovány, hledáme způsob, jak to udělat. Během několika příštích dnů přineseme další informace, jak budeme postupovat.


Článek v časopise Vodohospodársky spravodajca o konferenci v Táboře 2018

O Táborské konferenci vyšel článek ve Vodohospodárskom spravodajci 9-10/2018, jkterý si můžete přečíst zde


Seminář Akademie věd ČR - "Pitná voda je - a bude?"

Akademie věd České republiky ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky pořádala v rámci cyklu „Vědecké poznatky – základ pro lepší, konkurenceschopnou společnost" seminář na téma „Pitná voda je – a bude?".

Seminář se konal 22. června 2018 od 9.00 hodin v budově Poslanecké sněmovny, Malostranské náměstí 7/19, Praha 1 – Malá Strana, místnost č. 48 (Konírna).

Pozvánku na tuto akci naleznete na tomto odkazu.

Konference Pitná voda 2018

Aktualita: Pondělní úvodní diskuse se vedle doc. RNDr. Jana Pokorného, CSc. (ENKI, o.p.s., Třeboň) zúčastnil také PhDr. Zbyněk Fiala, žurnalista, bývalý šéfredaktor týdeníku Ekonom a spolupracovník ekologických pořadů České televize. Nyní se soustřeďuje na společenské souvislosti půdy a vody a možnosti lokálního ekonomického cyklu.

 

Program konference Pitná voda 2018 je ke stažení na tomto odkazu: program.

Konference Pitná voda 2017 - Trenčianské Teplice

Tradiční podzimní konference Pitná voda - Trenčianské Teplice 2017 se konala od 19. do 21. září 2017. Program je ke stažení zde.

Aktuální dodatek k programu konference Pitná voda 2016

Ve středu, 25.5. po skončení přednášek a v návaznosti na jednání komise SOVAK (přibližně od 17:00) jsme pořádali diskusní fórum s názvem: "Naše vodárenství má problémy, aneb nalijme si čisté vody a vína."

Cílem byla otevřená a nepředpojatá debata o všem, co nás zajímá a k čemu se chceme vyjádřit.

Pitná voda 2016 - Tábor (aktualizované informace)

Konference Pitná voda 2016 v Táboře se konala od 23. do 26. května 2016. Byla zahájena v pondělí večer tradiční panelovou diskusí a skončila  ve čtvrtek v poledne.

  • Přihláška na konferenci Word  pdf. 
  • Informace o ubytování Word  pdf.

 

Finální verze programu konference je zde.


Konference Pitná voda 2015 - Trenčianské Teplice

Tradiční podzimní konference Pitná voda - Trenčianské Teplice 2015 se konala od 6. do 8. října 2015. Program je ke stažení zde, návratku k vyplnění naleznete na tomto odkazu.

  1 / 3   následující stránka
Kontakty

W&ET Team
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

Telefon: +420 603 440 922
E-mail: petr.dolejs(a)wet-team.cz

Písecká 2
370 11 České Budějovice
CZECH REPUBLIC