Konference Pitná voda v Táboře - nový termín v roce 2021!!!

Konference Pitná voda v Táboře byla úspěšně přeložena na nový termín v roce 2021.

Konference začne tradičně v pondělí 3. 5. 2021 večer panelovou diskusí a bude končit ve čtvrtek 6. 5. 2021 v poledne.

 

Již teď se na Vás všechny těšíme.Konference Pitná voda 2020 – zrušení náhradního termínu konání 30. 11. – 3. 12. 2020

Vzhledem k situaci jsme se rozhodli, že náhradní termín konference, který byl vyhlášen na dny 30. 11. – 3. 12. 2020 rušíme. Chtěli bychom, aby konference mohla proběhnout v klidné a bezrouškové atmosféře tak, jako ji známe a máme rádi z minulých ročníků.

 

Prosíme všechny autory příspěvků, aby nám průběžně potvrdili, že v programu konference zůstávají. Samozřejmě posunujeme i termín pro odevzdání příspěvků do sborníku. Včas oznámíme nový termín pro zaslání příspěvků, nicméně je možné počítat s tím, že bude přibližně 6 týdnů před budoucím zahájením konference.

 

Za všechny organizátory i členy přípravného výboru se těšíme v Táboře ve zdraví na viděnou v roce 2021.


 

Program konference pro původní termín 30.11. - 3.12. 2020 je ke stažení ve formátu *.pdf - zde(aktualizováno 16.9. 2020)

 Článek v časopise Vodohospodársky spravodajca o konferenci v Táboře 2018

O Táborské konferenci vyšel článek ve Vodohospodárskom spravodajci 9-10/2018, jkterý si můžete přečíst zdeČlánky o konferenci Pitná voda 2014 v Táboře

Články o konfereci v Táboře 2014 si můžete stáhnout na následujících odkazech: Vodní hospodářství str.31 a str.32, SOVAK str.14 a str.15


Minulé konference a semináře

V této sekci najdete pozvánky a obsahy sborníků v minulosti pořádaných konferencí a seminářů. Pokud máte zájem o sborník, pište na adresu petr.dolejs@wet-team.cz


Kontakty

W&ET Team
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

Telefon: +420 603 440 922
E-mail: petr.dolejs(a)wet-team.cz

Písecká 2
370 11 České Budějovice
CZECH REPUBLIC